Av-s-legal

Avís Legal

Soy un bloque de texto. Haz clic en el botón Editar para cambiar este texto. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

NOTA LEGAL

En aquest apartat es troben establertes les condicions generals de la pàgina web http://www.carlespiadvocat.com. Vam suggerir a l’usuari llegeixi atentament aquest Avís Legal, recordant-li que si utilitza el nostre lloc web declara l’acceptació plena de tots els apartats vigents en cada moment en què l’usuari accedeixi a aquesta pàgina.

CONTACTE

Responsable: CARLES PI RENART – NIF: 40525730Y – Telèfon de contacte: 972300612Correo electrònic: info@carlespiadvocat.com – Adreça postal: C / Mestre Sagrera 47-53, 3r A, Palafrugell, 17200, Girona

CONDICIONS D´ÚS

L’usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del lloc web i dels seus continguts, de conformitat amb la legislació aplicable, els presents Condicions d’ús, la Política de Privacitat, els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

Aquest lloc web conté materials preparats per CARLES PI RENART és amb fins únicament informatius de manera que aquests materials podrien no reflectir l’estat legislatiu o jurisprudencial més recent sobre les qüestions analitzades i no han de ser considerats, en cap cas, com substitutius d’assessorament legal o d’una altra naturalesa. L’accés a aquests materials no estableix ni implica cap relació entre advocat i client, ni qualsevol altre tipus de relació de confiança o professional entre http://www.carlespiadvocat.com i l’usuari d’aquest lloc web.

Per això, l’usuari no ha d’actuar sobre la base de la informació continguda en la mateixa sense recórrer prèviament al corresponent assessorament professional. Així mateix, l’usuari no ha d’enviar a http://www.carlespiadvocat.com cap tipus d’informació confidencial sense haver-ho consultat prèviament amb algun dels nostres advocats i haver rebut dels mateixos autorització per a remetre aquesta información.Del la mateixa manera, aquests materials poden ser modificats, desenvolupats o actualitzats sense notificació prèvia

PROTECCIÓ DE DADES

Alguns dels serveis inclosos en aquest lloc web exigeixen la recollida de dades personals que es consideren imprescindibles per a la prestació dels mateixos per http://www.carlespiadvocat.com. Durant el procés de recollida de les dades, l’usuari serà informat del caràcter necessari dels mateixos. Si no es faciliten aquestes dades obligatòries, no serà possible la prestació d’aquests serveis.

La informació que rep http://www.carlespiadvocat.com dels usuaris d’aquest lloc web, a través dels diferents formularis (consultes on-line, o contractació de serveis) és objecte de tractament automatitzat i s’incorporen a fitxers de la seva titularitat, i és responsable d’aquests tractaments l’entitat CARLES PI RENART, amb domicili social al C / Mestre Sagrera 47-53, 3r a, Palafrugell, 17200, Girona, telèfon 972.300.612 i CIF: 40525730Y

http://www.carlespiadvocat.com tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb l’objectiu de gestionar la relació amb els seus clients, socis, franquiciats i promocionar les activitats de la Signatura.

L’enviament de correus electrònics o l’emplenament de formularis inclosos en el present lloc web implica que vostè ha consignat el consentiment exprés de l’usuari a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en els tractaments referits anteriorment i el seu consentiment a que les seves dades siguin utilitzades per l’enviament de comunicacions comercials de les empreses del Grup per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà. Aquest consentiment es sol·licitarà, explícitament, abans d’enviar les dades per cada pestanya habilitada a aquest efecte. En relació amb les dades obtingudes en la forma prevista en els apartats anteriors, l’usuari podrà exercitar els drets reconeguts per la llei i, en particular, els drets d’accés, rectificació o cancel·lació de dades, portabilitat, limitació, bloqueig i oposició, si resultés pertinent, així com el dret de revocar el consentiment prestat per a la cessió de les seves dades en qualsevol moment.

Aquests drets podran ser exercitats per l’usuari o, si escau, per qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada, dirigida a la següent adreça: C / Mestre Sagrera 47-53, 3r A, Palafrugell, 17200, Girona

La sol·licitud esmentada anteriorment haurà de contenir les següents dades: – nom i cognoms de l’usuari – domicili a efectes de notificaciones- fotocòpia del document nacional d’identitat o passaport- contingut concret del dret exercitat http://www.carlespiadvocat.com utilitza cookies en els termes establerts en la nostra política de cookies (veure política de privacitat i cookies) guardarà les dades de caràcter personal que hagi recaptat, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats. http://www.carlespiadvocat.com complirà aquests deures d’acord amb el que estableix la normativa aplicable.Todos les dades facilitades, amb independència del seu caràcter, estan protegits pel deure de confidencialitat de l’advocat.

AVÍS LEGAL:

La pàgina web http://www.carlespiadvocat.com pertany a CARLES PI RENART d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms / Mutualitat amb Dni Nº 40525730I; Col·legiat a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Girona amb el nº2205 i amb domicili fiscal a C / Maestre Sagrera 47-53, 3r A, Palafrugell, 17200, Girona.

Els serveis que es presten a través d’aquesta web es realitzen a través de professionals, advocats, amb el títol acadèmic de llicenciats en derecho.Las normes professionals aplicables a l’exercici de l’Advocacia estan contingudes en l’Estatut General de l’Advocacia Espanyola, aprovat per el Reial Decret 658/2001, de 22 de juny. (Butlletí Oficial de l’Estat nº 164 de 10 de juliol de 2001), on pot ser consultat. També pot ser-ho a Internet a la pàgina del Butlletí Oficial de l’Estat (http://www.boe.es/) i alternativament en la del Consell General de l’Advocacia Espanyola (http://www.cge.es/).También el Codi Deontològic de l’Advocacia Espanyola. Publicat el 30/07/2000. Aprovat pel Ple de l’C.G.A.E. de 30 de juny de 2000. Pot ser visualitzat a la seva web (http://www.cgae.es/).

El propietari del domini referenciat, l’informa que la finalitat de la pàgina web és publicitària i informativa, així mateix, s’ofereix la possibilitat de contactar o sol·licitar informació més detallada dels serveis del despatx.

Les dades personals que vostè ens faciliti quedaran incorporades i seran tractades en el Registre de tractaments del despatx, titularitat de CARLES PI RENART amb la finalitat de poder gestionar la seva sol·licitud, així com per mantenir-lo informat de futures promocions, notícies i novetats relacionades amb l’activitat via correu electrònic, fax, sms, o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, llevat que no comptem amb el seu consentiment expressa a aquest efecte. CARLES PI RENART es compromet a no cedir ni utilitzar aquestes dades més que per als fins per als quals han estat recollides.

LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

http://www.carlespiadvocat.com no es responsabilitza dels possibles errors o omissions que poguessin existir en els continguts d’aquest lloc. Al seu torn, aquests continguts poden ser modificats, desenvolupats o actualitzats sense notificació prèvia.

Aquest lloc web conté vincles a altres pàgines d’Internet i ho fa en la creença de bona fe que aquests continguts compleixen amb la llei. Això no vol dir que http://www.carlespiadvocat.com aprovi o recomani els continguts dels mateixos. Si l’usuari accedeix a ells, ho fa sota la seva responsabilitat. http://www.carlespiadvocat.com no assumeix garanties sobre la veracitat, exactitud o actualització dels continguts, serveis, textos, gràfics i enllaços d’aquests llocs.

http://www.carlespiadvocat.com tampoc es fa responsable dels danys informàtics o d’altre tipus que pogués ocasionar a visitant l’accés als continguts d’aquest lloc. Per això no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic o en els correus electrònics.

La violació de la seguretat del sistema o xarxa pot comportar responsabilitats civils o penals. http://www.carlespiadvocat.com es reserva el dret a investigar les possibles violacions de seguretat a aquest lloc web o, a instància de les autoritats competents, podrà contribuir en la investigació de possibles violacions.

http://www.carlespiadvocat.com no es responsabilitza dels danys que pugui ocasionar un suposat cessament o impossibilitat d’ús d’aquest Lloc Web i els seus continguts, pèrdua de dades o interrupció del negoci, independentment d’haver estat o no advertits sobre aquesta possibilitat.

La prestació del servei del lloc web i els Termes d’Ús es regeixen per la legislació espanyola. Les parts, quan ho permeti la llei, renuncien expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, acordant sotmetre a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Madrid, Espanya.