Advocat en Palafrugell

 Avís legal.

Avís legal

En aquest apartat es troben establertes les condicions generals de la pàgina Web www.carlespiadvocat.com. 
Suggerim a l'usuari llegeixi atentament aquest Avís legal, recordant-li que si utilitza el nostre lloc web declara l'acceptació plena de tots els apartats vigents a cada moment que l'usuari accedeixi a aquesta pàgina.

 

Termes d'ús

L'usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del lloc web i dels seus continguts, de conformitat amb la legislació aplicable, els presents Termes d'ús, la Política de privadesa, els bons costums generalment acceptades i l'ordre públic.
Aquest lloc web conté materials preparats per Carles *Pi Renart (d'ara endavant el despatx) amb finalitats únicament informatives pel que tals materials podrien no reflectir l'estat legislatiu o jurisprudencial més recent sobre les qüestions analitzades i no han de ser considerats, en cap concepte, com a substitutius d'assessorament legal o d'una altra naturalesa. L'accés a aquests materials no estableix ni implica relació alguna entre el despatx i client, ni qualsevol altre tipus de relació de confiança o professional entre el despatx i l'usuari d'aquest lloc web. Per això, l'usuari no ha d'actuar sobre la base de la informació continguda en la mateixa sense recórrer prèviament al corresponent assessorament professional. Així mateix, l'usuari no ha d'enviar al despatx cap tipus d'informació confidencial sense haver-ho consultat prèviament amb algun dels nostres advocats i haver rebut dels mateixos una autorització per remetre aquesta informació.
De la mateixa manera, aquests materials poden ser modificats, desenvolupats o actualitzats sense notificació prèvia.

 

 

Protecció de dades

Alguns dels serveis inclosos en aquest lloc web exigeixen la recollida de dades personals que es consideren imprescindibles per a la prestació dels mateixos pel despatx. Durant el procés de recollida de les dades, l'usuari serà informat del caràcter necessari dels mateixos. Si no es faciliten aquestes dades obligatòries, no serà possible la prestació de tals serveis.
La informació que rep el despatx dels usuaris d'aquest lloc web, a través dels diferents formularis (consultes on-line, o contractació de serveis) és objecte de tractament automatitzat i s'incorporen a fitxers de la seva titularitat, sent responsable d'aquests fitxers Carles *Pi Renart, amb domicili social en carrer Maestre Sagrera 47-53 - 3r. A, Palafrugell, 17200, Girona, telèfon 972300612, i NIF: 40525730I.
L'enviament de correus electrònics o l'emplenament de formularis inclosos en el present lloc web implica el consentiment exprés de l'usuari a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en els fitxers referits anteriorment i el seu consentiment al fet que les seves dades siguin utilitzades per a l'enviament de comunicacions comercials de les empreses del Grup per correu electrònic o per qualsevol un altre mitjà.
En relació amb les dades recaptades en la forma prevista als apartats anteriors, l'usuari podrà exercitar els drets reconeguts per la llei i, en particular, els drets d'accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, si resultés pertinent, així com el dret de revocar el consentiment prestat per a la cessió de les seves dades. Tales drets podran ser exercitats per l'usuari o, si escau, per qui ho representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada, dirigida a la següent adreça: carrer Maestre Sagrera 47-53 - 3r. A, Palafrugell, 17200, Girona. La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l'usuari domicili a l'efecte de notificacions, fotocòpia del document *cacional d'identitat o passaport, i contingut concret del dret exercitat.
El despatx no utilitza *cookies per accedir a informació relativa als usuaris del lloc web. No obstant això, es reserva el dret de modificar el seu criteri respecte a l'ús de *cookies.
El despatx guardarà les dades de caràcter personal que hagi recaptat, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats. A més complirà aquests deures d'acord amb l'establert per la normativa aplicable.
Totes les dades facilitades, amb independència del seu caràcter, estan protegits pel deure confidencialitat de l'advocat.

 

 

Avís legal

La pàgina web www.carlespiadvocat.com pertany a Carles *Pi Renart d'Alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms/Mutualitat amb DNI Nº 40525730I; Col·legiat en l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Girona amb el nº 2205 i amb domicili fiscal en C/ Maestre Sagrera 47-53, 3º A, Palafrugell, 17200, Girona. Els serveis que es presten a través d'aquesta web es realitzen a través de professionals, Advocats, amb el títol acadèmic de llicenciats en dret.
Les normes professionals aplicables a l'exercici de l'Advocacia estan contingudes en l'Estatut General de l'Advocacia Espanyola, aprovat pel Reial decret 658/2001, de 22 de juny. (Butlletí Oficial de l'Estat nº 164 de 10 de juliol de 2001), on pot ser consultat. També pot ser-ho en Internet a la pàgina del Butlletí Oficial de l'Estat (http://www.boe.es/) i alternativament en la del Consell General de l'Advocacia Espanyola (http://www.cge.es/).
També el Codi Deontològic de l'Advocacia Espanyola. Publicat el 30/07/2000. Aprovat pel Ple del C.G.A.I. de 30 de juny de 2000. Pot ser visualitzat al seu web (http://www.cgae.es/).
A l'efecte del compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, d'ara endavant *LSSI, i la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal el propietari del domini referenciat, li informa que la finalitat de la Pàgina Web és publicitària i informativa, així mateix, s'ofereix la possibilitat de contactar o sol·licitar informació mes detallada dels serveis del despatx, Les dades personals que vostè ens faciliti quedaran incorporats i seran tractats en els fitxers degudament inscrits en l'AEPD titularitat de Carles *Pi Renart (d'ara endavant el despatx) amb la finalitat de poder gestionar la seva sol·licitud, així com per mantenir-li informat de futures promocions, notícies i novetats relacionades amb l'activitat via correu electrònic, fax, *sms, o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, excepte oposició expressa per la seva banda. El despatx es compromet a no cedir ni utilitzar aquestes dades més que per a les finalitats pels quals han estat recaptats.

 

 

Limitació de la responsabilitat

El despatx no es responsabilitza dels possibles errors o omissions que poguessin existir en els continguts d'aquest lloc. Al seu torn, aquests continguts poden ser modificats, desenvolupats o actualitzats sense notificació prèvia.
Aquest Lloc web conté vincles a altres pàgines d'Internet i ho fa en la creença de bona fe que tals continguts compleixen amb la llei. Això no significa que el despatx aprovi o recomani els continguts dels mateixos. Si l'usuari accedeix a ells, ho fa sota la seva responsabilitat. El despatx no assumeix garanties sobre la veracitat, exactitud o actualització dels continguts, serveis, textos, gràfics i vincles de tals llocs.
El despatx tampoc es fa responsable dels danys informàtics o d'un altre tipus que pogués ocasionar al visitant l'accés als continguts d'aquest lloc. Per això no garanteix l'absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic o en els correus electrònics.
La violació de la seguretat del sistema o xarxa pot comportar responsabilitats civils o penals. El despatx es reserva el dret a investigar les possibles violacions de seguretat a aquest Lloc web o, a instàncies de les autoritats competents, podrà contribuir en la recerca de possibles violacions.
El despatx no es responsabilitza dels danys que pugui ocasionar un suposat cessament o impossibilitat d'ús d'aquest Lloc web i els seus continguts, pèrdua de dades o interrupció del negoci, independentment d'haver estat o no advertits sobre aquesta possibilitat.
La prestació del servei del Lloc web i els Termes d'Ús es regeixen per la legislació espanyola. Les parts, quan ho permeti la Llei, renuncien expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, acordant sotmetre's a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Girona, Espanya.