Avís legal

Avís Legal – Protecció de Dades

Soy un bloque de texto. Haz clic en el botón Editar para cambiar este texto. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

CONDICIONS GENERALS

En aquest apartat es troben establertes les condicions generals de la pàgina

Suggerim a l’usuari llegeixi atentament aquestes condicions, recordant-li que si utilitza el nostre Lloc web declara l’acceptació plena de tots els apartats vigents a cada moment en què l’usuari accedeixi a aquesta pàgina.

1. DADES DE CONTACTE
Responsable: CARLES PI RENART – NIF: 40525730Y – Telèfon de contacte: 972300612
Correu electrònic: info@carlespiadvocat.com – Adreça postal: C/ Mestre Sagrera 47-53, 3r A, Palafrugell, 17200, Girona

2. TERMES D’ÚS

L’usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del Lloc web i dels seus continguts, de conformitat amb la legislació aplicable, els presents Termes d’Ús, la Política de Privacitat, els bons costums generalment acceptades i l’ordre públic.
Aquest lloc web conté materials preparats per CARLES PI RENART (d’ara endavant l’Advocat/Despatx) amb finalitats únicament informatius pel que tals materials podrien no reflectir l’estat legislatiu o jurisprudencial més recent sobre les qüestions analitzades i no han de ser considerats, en cap concepte, com a substitutius d’assessorament legal o d’una altra naturalesa. L’accés a aquests materials no estableix ni implica cap relació entre advocat i client, ni qualsevol altre tipus de relació de confiança o professional entre l’Advocat/Despatx i l’usuari d’aquest lloc web. Per això, l’usuari no ha d’actuar sobre la base de la informació continguda en la mateixa sense recórrer prèviament al corresponent assessorament professional.

Així mateix, l’usuari no ha d’enviar a l’Advocat/Despatx cap mena d’informació confidencial sense haver-lo consultat prèviament amb algun dels nostres advocats i haver rebut dels mateixos autorització per a remetre aquesta informació.
De la mateixa manera, aquests materials poden ser modificats, desenvolupats o actualitzats sense notificació prèvia.

3. POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Alguns dels serveis inclosos en aquest lloc web exigeixen la recollida de dades personals que es consideren imprescindibles per a la prestació dels mateixos per l’Advocat/Despatx. Durant el procés de recollida de les dades, l’usuari serà informat del caràcter necessari d’aquests. Si no es faciliten aquestes dades obligatòries, no serà possible la prestació de tals serveis.

La informació que rep l’Advocat/Despatx dels usuaris d’aquest lloc web, a través dels diferents formularis (consultes, contacte o contractació de serveis) és objecte de tractament automatitzat i s’incorporen als registres d’activitat de la seva titularitat, sent responsable d’aquests tractaments CARLES PI RENART, amb domicili social en C/ Mestre Sagrera 47-53, 3r A, Palafrugell, 17200, Girona, telèfon 972300612, fax: 972300612, i CIF: 40525730Y.

L’Advocat/Despatx tractarà les dades de manera confidencial i exclusivament amb l’objectiu de gestionar la relació amb els seus clients, socis, franquiciats i promocionar les activitats de la Signatura.

L’enviament de correus electrònics o l’emplenament de formularis inclosos en el present lloc web implica el consentiment exprés a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en els tractaments referits anteriorment i, si així ho autoritzés expressament, el seu consentiment al fet que les seves dades siguin utilitzades per a l’enviament de comunicacions comercials per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà. Aquests consentiments se sol·licitaran, explícitament, mitjançant l’habilitació dels casella de selecció corresponents abans que pugui enviar les dades en cada formulari.

En relació amb les dades recaptades en la forma prevista en els apartats anteriors, l’usuari podrà exercitar els drets reconeguts per la llei i, en particular, els drets d’accés, rectificació o cancel·lació de dades, portabilitat, limitació, bloqueig i oposició, si resultés pertinent, així com el dret de revocar el consentiment prestat per a la cessió de les seves dades en qualsevol moment. Tals drets podran ser exercitats per l’usuari o, si escau, per qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada, dirigida a la següent adreça: C/ Mestre Sagrera 47-53, 3r A, Palafrugell, 17200, Girona o bé mitjançant correu electrònic al compte: info@carlespiadvocat.com

La sol·licitud referida anteriorment haurà de contenir les següents dades:
nom i cognoms de l’usuari
domicili a l’efecte de notificacions
fotocopia del Document Nacional d’Identitat o passaport
contingut concret del dret exercitat

L’Advocat/Despatx guardarà les dades de caràcter personal que hagi recaptat durant els terminis necessaris per al compliment de la relació contractual o durant els terminis legalment obligatoris, i adoptarà les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats.

L’Advocat/Despatx complirà aquests deures d’acord amb el que s’estableix per la normativa aplicable. No es contempla la realització de transferències internacionals de dades a tercers països, ni l’existència de decisions automatitzades o elaboració de perfils, ni tampoc la cessió de les seves dades a tercers més enllà de les cessions obligades per la legislació vigent.

Ús de cookies. Aquesta web utilitza cookies en els termes establerts en la nostra política de cookies.
Totes les dades facilitades, amb independència del seu caràcter, estan protegits pel deure de confidencialitat de l’advocat.

4. AVÍS LEGAL

La pàgina web pertany a CARLES PI RENART, amb el número 2.205 de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Girona. amb domicili en C/ Mestre Sagrera 47-53, 3r A, Palafrugell, 17200, Girona, adreça de correu electrònic: info@carlespiadvocat.com i telèfon de contacte: 972300612. Els serveis que es presten a través d’aquesta web es realitzen a través de professionals, Advocats, amb el títol acadèmic de llicenciats en dret,

Les normes professionals aplicables a l’exercici de l’Advocacia estan contingudes en l’Estatut General de l’Advocacia Espanyola, aprovat pel Reial decret 135/2021, de 2 de març. (Boletín Oficial del Estado núm. 71 de 24 de març de 2021), on pot ser consultat. També pot ser-ho en Internet en la pàgina del Boletín Oficial del Estado (http://www.boe.es/) i alternativament en la del Consell General de l’Advocacia Espanyola (http://www.cge.es/).

També el Codi Deontològic de l’Advocacia Espanyola. Aprovat pel Ple del C.G.A.E. i que pot ser visualitzat en el seu web (http://www.cgae.es/).

El propietari del domini referenciat, l’informa que la finalitat de la Pàgina Web és publicitària i informativa, així mateix, s’ofereix la possibilitat de contactar o sol·licitar informació més detallada dels serveis del despatx. Les dades personals que vostè ens faciliti quedaran incorporats i seran tractats en els Registres de tractament del despatx, titularitat de CARLES PI RENART amb la finalitat de poder gestionar la seva sol·licitud, així com per a mantenir-li informat de futures promocions, notícies i novetats relacionades amb l’activitat via correu electrònic, fax, sms, o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, tret que no comptem amb el seu consentiment exprés a aquest efecte. L’Advocat/Despatx es compromet a no cedir ni utilitzar aquestes dades més que per als fins per als quals han estat recaptats.

5. LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

L’Advocat/Despatx no es responsabilitza dels possibles errors o omissions que poguessin existir en els continguts d’aquest lloc. Al seu torn, aquests continguts poden ser modificats, desenvolupats o actualitzats sense notificació prèvia.

Aquest Lloc web pot contenir vincles a altres pàgines d’Internet i el fa en la creença de bona fe que tals continguts compleixen amb la llei. Això no significa que l’Advocat/Despatx aprovi o recomani els continguts d’aquests. Si l’usuari accedeix a ells, el fa sota la seva responsabilitat.

L’Advocat/Despatx no assumeix garanties sobre la veracitat, exactitud o actualització dels continguts, serveis, textos, gràfics i vincles de tals llocs.

L’Advocat/Despatx tampoc es fa responsable dels danys informàtics o d’un altre tipus que pogués ocasionar al visitant l’accés als continguts d’aquest lloc. Per això no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic o en els correus electrònics.

La violació de la seguretat del sistema o xarxa pot comportar responsabilitats civils o penals. L’Advocat/Despatx es reserva el dret a investigar les possibles violacions de seguretat a aquest Lloc web o, a instàncies de les autoritats competents, podrà contribuir en la recerca de possibles violacions.

L’Advocat/Despatx no es responsabilitza dels danys que pugui ocasionar un suposat cessament o impossibilitat d’ús d’aquest Lloc web i els seus continguts, pèrdua de dades o interrupció del negoci, independentment d’haver estat o no advertits sobre aquesta possibilitat.

La prestació del servei del Lloc web i els Termes d’Ús es regeixen per la legislació espanyola. Les parts, quan ho permeti la Llei, renuncien expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, acordant sotmetre’s a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Girona, Espanya.